Haji Komunis: Biografi Haji Misbach


Judul: Haji Komunis: Biografi Haji Misbach

Penerbit: Filosofis

Pengarang: Ngarjito As

Halaman: 95

Harga: 120.000

Mohammad Misbach atau Haji Misbach, merupakan tokoh unik dalam sejarah Indonesia. Selain menganut dan mementingkan nilai-nilai Islam, ia juga terkenal sebagai pengikut setia paham komunisme. Misbach dengan tulus mengagumi karakter Nabi Muhammad sekaligus mengidolakan Karl Marx. 

Dalam buku "Orang-orang Di Persimpangan Kiri Jalan" yang ditulis oleh Soe Hok Gie, Misbach dijuluki sebagai Haji Revolusioner. Dalam pandangan Haji Misbach, ia menganggap kapitalis sebagai golongan yang penuh dengan keserakahan dan perilaku zalim. 

Baginya, kapitalisme merupakan sumber penyebaran kezaliman dan tindakan keji. Haji Misbach meyakini bahwa Islam menolak kapitalisme, dan pandangan komunisme pun sejalan dengan pandangan ini.

 Menurut pemikiran Haji Misbach, perjuangan komunisme memiliki kesamaan dengan ajaran Islam. Ia merujuk pada ayat 75 dalam surat An-Nisa yang mengajak untuk melawan kezaliman melalui peperangan.

Bagaimana perjuangan Haji Misbach sehingga menjadi aktivis Islam sekaligus penganut komunis? Buku ini akan menjelaskan pergerakan dan pemikirannya secara mendalam. 

0/Post a Comment/Comments