ISIS: Sejarah, Pemikiran dan Gerakan di Indonesia

Gerakan Negara Islam Iraq dan Syria (ISIS) dideklarasikan pada tahun 2014 membawa impak dalam pelbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Indonesia menjadi negara yang tinggi kes keganasan disebabkan gerakan ISIS dan menjadi sasaran untuk penyebaran agenda serta propaganda ISIS.

Pemahaman terhadap gerakan ISIS di Indonesia amat penting untuk mengetahui jaringan dan gerakan ISIS di Indonesia serta kesan dari penyebarannya. Buku ini melihat gerakan ISIS, pola, faktor dan impak penyebarannya di Indonesia terhadap keagamaan, sosial, imej Islam, ideologi bangsa, keamanan dan ekonomi.

Pola pergerakan dan penyebaran ISIS di Indonesia menggunakan empat pendekatan utama iaitu internet dan sosial media, jaringan dan alumni, institusi pendidikan serta dakwah dan tabligh. Indonesia menjadi sasaran penyebaran ISIS dibuktikan dengan penglibatan 2.7 juta penduduk dalam aktiviti keganasan, kewujudan pelbagai kumpulan keganasan dan sasaran pengumpulan dana untuk gerakan ISIS.

Harga 250.000
Jumlah 308 halaman

0/Post a Comment/Comments

Jasa Penerbitan Buku ISBN